pripravím na skúšku na VŠ z deskriptívnej geometrieVložené 17.06.2020

Okres:
Úroveň:
Preferovaný čas:
PoobedeVečer

Špeciálne parametre:

Vysvetlím základné učivo deskriptívnej geometrie od perspektívnej afinity a kolineácie cez Mongeovu projekciu, rezy telies, prieniky telies, kosouhlé premietanie, pravouhlú axonometriu, rovinné a priestorové krivky po špeciálne rotačné plochy.
Kontaktné údaje
Meno a priezvisko:
podľa RNDr.Heleny Palajovej
Zaujal vás inzerát?